Sahabilere Yetişmek Mümkün mü?

Sahabilere yetişmek mümkün mü?

TV111 ekranlarında her perşembe izleyicisiyle buluşan Nur Penceresi programında bu hafta, İlahiyatçı Kenan Demirtaş, Bediüzzaman Said Nursî'nin 'sahabiler hakkındaki' 27. Söz  isimli eserinden hareketle; ashabın faziletini ve ümmetin geri kalanının neden onlara yetişemediğini/yetişemeyeceğini analiz etti.

"Enbiyâdan sonra, nev-i beşerin en efdali sahabe olduğu Ehl-i Sünnet ve Cemaatin icmâı, bir hüccet-i kâtıadır ki; o rivâyetlerin sahih kısmı fazîlet-i cüz'iye hakkındadır. Çünkü, cüzî fazîlette ve hususi bir kemâlde, mercuh, râcihe tereccüh edebilir. Yoksa, Sûre-i Fethin âhirinde, sitâyişkârâne tavsifât-ı Rabbâniyeye mazhar ve Tevrat ve İncil ve Kur'ân'ın medih ve senâsına mazhar olan sahabelere fazîlet-i külliye nokta-i nazarında yetişilemez."

metninden hareketle 'cüzî fazilet' ve 'küllî fazilet' kavramları hakkında değerlendirmelerde bulunan Demirtaş, bu kavramları iki öğrenci modellendirmesi üzerinden anlayabileceğimizi ifade etti.

"İki öğrenciden birisinin yalnızca müzik dersinden 10 aldığını, fakat diğer derslerde notunun hep 2, 3 veya 4 seviyesinde gezdiğini düşünelim..." diyen Demirtaş; diğer öğrencinin karnesinde ise hiç 10 bulunmadığını, ama karnesindeki bütün notların 7, 8 veya 9 civarında gezdiğini; bu iki öğrenci arasında not ortalaması açısından yapılacak kıyaslamanan küllî fazilete, yalnızca müzik dersi üzerinden yapılacak bir kıyaslamanın ise cüzî fazilete bir örnek oluşturacağını belirtti.

Aynen böyle de; kulluğun bütün parçaları açısından düşünüldüğünde sahabilerin karnesinin hep 7, 8 ve 9 notlarıyla dolu olduğunu ifade eden Demirtaş; velayet sahiplerinin ise bir veya birkaç derste sadece 10 alabildiğini, o yüzden ortalama açısından meseleye bakıldığında sahabeye yetişmelerinin asla mümkün olmadığını dile getirdi. Bediüzzaman'ın neden küllî faziletin sahabilerin elinde olduğunu delilleriyle de isbat ettiğini belirten Demirtaş, bu nedenle sahabenin makamı hakkında kıyl u kal etmenin doğru olmadığını sözlerine ekledi.

 

Tüm Haberler

Tümü için tıklayın...