Materyalizm, Osmanlı Aydınlarına Nasıl Sirayet Etti?

Doç. Dr. Ahmet Yıldız ve Mehmet Akif Memmi'nin hazırlayıp sundukları Cam Kulübeden'de geçtiğimiz haftalarda Bediüzzaman'ın seküler ideolojilere bakışı konuşuldu. Batı ideolojilerinin Osmanlı toplumunda, özellikle bir dönem Batı'da bulunmuş aydınlar vesilesiyle, sıcak tartışmaların konusu olduğuna dikkat çeken Yıldız; Bediüzzaman'ın o dönemde yaşamış genç bir âlim olarak bu tartışmalardan haberdar ve içeriğine duyarlı olduğunu ifade etti. Batı ideolojilerinin Osmanlı aydınlarına öncelikli etkisinin, sanıldığının aksine, siyaset merkezinde değil, ontolojik ve epistemolojik düzeyde olduğunun farkedilmesi gereken bir husus olduğunu belirten Yıldız; İttihat ve Terakki içerisinde çok önemli konumlar işgal eden birçok aydının, siyasi ideolojilerden etkilenmenin öncesinde, biyolojik materyalizmin etkisi altında kalarak imanlarını kaybettiklerini dile getirdi. Bediüzzaman'ın da iman sahasında verdiği mücadeleyle bu özde meydana gelen değişime çareler üretmeye çalıştığını belirten Yıldız; dönemin ulemasının materyalizmin iddialarına yeterli/doyurucu cevaplar verememesinin aydınlardaki materyalist etkiyi arttırdığını sözlerine ekledi.

Tüm Haberler

Tümü için tıklayın...