Risale-i Nur Neden Kolay Anlaşılmıyor?

Risale-i Nur neden kolay anlaşılmıyor?

Her perşembe izleyicisiyle buluşan Nur Penceresi programında bu hafta, ilahiyatçı Kenan Demirtaş, İslamî ilimlerin öğrenilmesi konusunda terimlerin/ıstılahların bilinmesinin önemine dikkat çekti. Basit bir futbol maçının bile bir ölçüde futbol ilminin, yani orada kullanılan ifadelerin terimsel karşılıklarının bilinmesine bağlı olduğunu belirten Demirtaş; "O terimlerin karşılığını bilmeden maç izleyen birisi nasıl futboldan keyif almazsa, Kur'an'ı inceleyen birisi de Kur'anî terimlerin/ıstılahların karşılıklarını bilmezse okuduğundan istifadesi azalır..." dedi.

Her ilmin böylesi terimlere/ıstılahlara sahip olduğuna dikkat çeken Demirtaş; aslında Risale-i Nur'u okuyup anlamadıklarından şikayet edenlerin de bu terimsel dünyaya aşina olmadıklarından mezkûr sıkıntıyı çektiklerine vurgu yaptı. Hiçbir ilmin emeksiz kendisini insana teslim etmediğini hatırlatan Demirtaş; Nur talebesi olmaya veya Kur'an'ın anlam dünyasına ulaşmaya niyet eden birisinin de en azından bu terimsel/ıstılahî dünyaya aşina olmanın yollarını araması gerektiğini ve bu yönde yapılan çalışmaları da okumasının/incelemesinin zaruret olduğunu sözlerine ekledi.

Tüm Haberler

Tümü için tıklayın...