Allah Mektup Yazar mı?

Allah mektup yazar mı?

"İnsan, Rabbanî bir mektuptur. Rabbi tarafından terbiye edilerek yazılmış bir mektuptur. Yaratılışı hem okumak, hem okutmak üzerinedir."

TV111 ekranlarında her perşembe izleyicisiyle buluşan Bir Niyet Bir Tasavvur programında, Melahat Güler ve Nurender Kuşaslan, Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin Yirmiüçüncü Söz isimli eserinden hareketle 'insanın hakikatini' ve bu hakikate bağlı olarak nasıl mutlu olabileceğini konuştular... Güler'in; 'Risale-i Nur'da insanın nasıl tarif edildiği' sorusu üzerine Kuşaslan şu açıklamalarda bulundu:

"İnsan, Rabbanî bir mektuptur. Rabbi tarafından terbiye edilerek yazılmış bir mektuptur. Ama ince ince nakşedilerek yazılmış. Ve o mektubu yazan Zat'ın da, onun içeriğinde, çok ince mesajları var. Hakikat noktasında insan çok ehemmiyetli.

Madem yazılı bir mektubum, o zaman benim hayatım/mevcudiyetim hem okunmak hem de okutmak üzere...

Risale-i Nur'da beni etkileyen bir başka cümle de insana 'kaside-i kader' demesi. Yani kader programıyla çizilmiş, Cenab-ı Hak kudretiyle yazmış, iradesiyle şekillendirmiş. Kaside, edebiyatta daha çok padişahları övme noktasında kullanılır. Cenab-ı Hak, demek insanı överek/severek yaratmış. Birçok noktada hususiyetlerle donatmış. Bu açıdan 'İnsan kaside-i kaderdir...'diye bir tanım getirmiş Bediüzzaman."

 

Tüm Haberler

Tümü için tıklayın...