İnsan İçin Sonsuzluk Nasıl Mümkün Olur?

 

İnsan için sonsuzluk nasıl mümkün olur?

"Aynadaki ışığın devamlı olabilmesi için tavandaki ışığın devamlı yanması lazım. Tavandaki ışık sönerse ne olur? Aynadaki ışık da söner. Aynanın içindeki ışık neye bağlıdır? Tavandaki ışığa bağlıdır. Mesele bu. Şimdi aynadaki ışık 'bekaya müteveccih'tir."

Her hafta çarşamba günleri TV111 ekranlarında izleyicisiyle buluşan ve Risale metinleri ekseninde dinî kavramları tefekkür eden Kavram Atölyesi'nde bu hafta Kenan Demirtaş ve Emine Demirtaş Sirkecioğlu, beka/bâki ve fena/fâni kavramlaştırmaları üzerine analizlerde bulundular. Programın hemen başlarında Bediüzzaman'ın "Bâkîye müteveccih olan şey, bekanın cilvesine mazhar olur..." cümlesiyle fena/beka denkleminde bizlere nasıl bir ders verildiğini soran Sirkecioğlu'na Demirtaş bir ayna örneğiyle şöyle cevap verdi:

"Mesela, aynanın içinde şu tavandaki ışık yansır. Aynadaki ışığın devamlı olabilmesi için tavandaki ışığın devamlı yanması lazım. Tavandaki ışık sönerse ne olur? Aynadaki ışık da söner. Aynanın içindeki ışık neye bağlıdır? Tavandaki ışığa bağlıdır. Mesele bu. Şimdi aynadaki ışık 'bekaya müteveccih'tir. Çünkü yönü ona bakıyor. Ona yönelmiş. Ve onun cilvesine mazhar. O yüzden bâki kalıyor.

Aynanın içindeki ışık zatında beka sahibi değil. Yukarıdaki ışığın varlığına bağlı. Ona yüzü bakıyor. İrtibatı kesilse o da yok olur gider yani. Kainatın varlığı da öyledir. Aynanın içerisindeki ışık gibidir. Kainatta bir hayat var. Kainatta bir güzellik var. Kainatta bir hikmet var. Kainatta bir mevcut var... Allah'ın Bâki ismiyle tüm bunların varlığı devam ediyor. Allah'ın varlığıyla, hayatıyla bağlantıları kesilse; yani Kayyumiyetinden kesilse, bu sefer kainat yok olup gider..."

Tüm Haberler

Tümü için tıklayın...