Meşrutiyet, Cumhuriyet'ten daha Etkili Bir İnkılaptır

TV111'de, her hafta, Bediüzzaman'ın siyasete yaklaşımını 'modern siyaset anlayışları' ve 'dönemindeki sair duruşlardan nüansları' açısından okuyan Cam Kulübeden'de geçtiğimiz hafta "Bediüzzaman'ın iktidarla ilişkisi" konuşuldu. Programın hemen başlarında "1908'deki II. Meşrutiyet ilanı hakkında neden 'devrim' ifadesini kullandığını" soran Mehmet Akif Memmi'ye, Doç. Dr. Ahmet Yıldız, hem değişimin içeriği hem de halkla bütünleşmesi açısından 1908'de yaşanılanların devrim niteliğinde şeyler olduğunu ifade etti. Padişahın yetkilerinin sınırlandırılması ve parlamenter yapıya geçiş açısından 1908'de yaşanılanların Cumhuriyet'e geçişte yaşanılanlardan çok daha kapsamlı ve sistemli değişikler olduğunu belirten Yıldız; Cumhuriyet'in bu açıdan daha çok 'Kemalist elitlerin tahkim aracı' olarak kullanıldığını ve kendisinden önce yapılmış bu değişimleri devam ettirdiğini dile getirdi. Meşrutiyet'in, taşra ağı sayesinde, toplumda büyük bir yaklaşım değişikliğini de sağlayabildiği ifade eden Yıldız; Cumhuriyet'inse, Meşrutiyet'e kıyasla, toplumla bütünleşmeden çok daha uzak üstenci bir yaklaşıma karşılık geldiğini sözlerine ekledi.

Tüm Haberler

Tümü için tıklayın...