Hangi Nasihat Tesir Eder?

Hangi nasihat tesir eder?

Bediüzzaman'ın mektupları incelendiğinde, irşad metodunda karşı tarafı rencide etmemeye, incitmemeye özel bir hassasiyet gösterdiği görülür.

TV111 ekranlarında izleyicisiyle buluşan, hukukçu Ahmet Özkılınç ve yazar Metin Karabaşoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Bediüzzaman'dan Mektup Var programında, her hafta Bediüzzaman'ı bir mektubu, geçmişten günümüze izleri de takip edilerek 'derinlikli' bir şekilde analiz ediliyor.

Bu hafta da Emirdağ Lahikası'nda geçen:

"Risale-i Nur hiçbir şeye alet olamadığını ve rıza-yı İlâhîden başka hiçbir maksada vesile olamadığını ve doğrudan doğruya herşeyden evvel iman hakikatlerini ders vermek ve biçare zaiflerin ve şüpheye düşenlerin imanlarını kurtarmak olduğunu, elbette sizin gibi nurun has şakirtleri biliyorlar..."

paragrafındaki 'elbette sizin gibi nurun has şakirtleri biliyorlar' ifadesini analiz eden Karabaşoğlu ve Kılınç, burada Bediüzzaman'ın aslında okurlarına bir tebliğ/irşad metodu öğrettiğine dikkat çektiler.

"Talebeleri zaten biliyorlarsa, neden bir mektupla tekrar uyarıyor?" sorusuyla kullanımın derinliğine, yani içinde görülmesi gerekene derse dikkat çeken Karabaşoğlu; Bediüzzaman'ın burada aslında şöyle demek istemiş olabileceğini dile getirdi: "Normalde böyle olduğunu bilmeniz lazım. Ve eğer böyle bilmiyorsan da bundan sonra böyle bil!"

Yaparken de hiçbirinin nefsine, şeytanına malzeme vermeyecek bir şekilde; hataları varsa yüzlerine vurmayacak bir tarzda, naif bir üslûpla bunu yaptığını belirten Karabaşoğlu; bu uyarı metodundan/tarzından bütün ümmetin ve özelde Nur talebelerinin istifade etmesi gerektiğini belirtti.

 

 

Tüm Haberler

Tümü için tıklayın...