Alevi Açılımı Ne İfade Ediyor?

 

Sorunlarımızın arkasında meşruiyet kaynaklarımız var

Sorunların geldiği nokta, bize, 'güvenlik' siyasetinden 'barış' siyasetine dönmenin kaçınılmaz olduğunu gösteriyor.

TV111 ekranlarında her cumartesi izleyicisiyle buluşan Haftanın Yorumu programında Fethi Çağıl ve hukukçu Safa Mürsel, Başbakan Ahmed Davudoğlu'nun Hacı Bektaş-ı Veli ziyareti ve oradaki açıklamalarıyla tekrar gündeme gelen Alevi Açılımı'nı konuştular.

CHP'nin de aynı zaman diliminde Alevilere dönük bir açılım paketini gündeme almasını da hatırlatan Mürsel, aslında Türkiye'de tekrar tekrar gündeme gelen/alevlenen böylesi sorunların 'devlet ideolojisinin meşruiyetini üzerine bina ettiği temel açmazlarının' bir sonucu olduğunu dile getirdi. Bu açmazları iki başlık altında toplamanın mümkün olduğunu belirten Safa Mürsel,  Türkiye'de yakın tarihte yaşanan bütün sorunların temelinde ya din ya ırk eksenli meselelerin olduğun ifade etti.

Alevilik meselesinin de 'din' başlığı altında değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Mürsel, ilk dönem idarecilerinin, hatta 90'lara kadar görev alan bütün hükümetlerin, Özal istisnası dışında, meseleye sadece güvenlik meselesi ekseninde baktığını ve bunun da 90'lara gelindiğinde sorunları iyice çıkmaza soktuğunu dile getirdi.

Bugün Alevilik meselesinin çözümünün de, sorunun 'güvenlik' ekseninden 'demokrasi' eksenine taşınmasıyla mümkün olabildiğini veya olabileceğini söyleyen Mürsel, barış iradesinin Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek ana tema olduğunun altını çizdi.

 

 

 

Tüm Haberler

Tümü için tıklayın...