Bediüzzaman Kime 'Mümin' Derdi?

 

Holografik Bakış'ta bu hafta Zübeyir Tercan ve Abdurreşid Şahin, İkinci Söz'den hareketle hayatın içinden pekçok ilginç soruya cevap aradılar. Bu sorulardan birisi de şuydu: "Mümin kimdir?" Bu sorunun Bediüzzaman'ın İkinci Söz'deki izahlarına baktığımızda aşinası olduğumuz 'inanmak' fiilinden ziyade 'tanımak' ve 'tasdik etmek' fiilerine karşılık geldiğini belirten Şahin; bu tanımanın ve tasdik etmenin ise esere bakıp bu eserdeki düzenliliğin, temizliğin, yaratılışın bir müessir, bir düzenleyici, bir yaratıcı tarafından olduğunu anlamakla mümkün olabileceğini ifade etti. Mezkûr metinde geçen:

"Diğer adam ise, mü'mindir. Cenâb-ı Hâlıkı tanır, tasdik eder. Onun nazarında şu dünya bir zikirhane-i Rahmân, bir talimgâh-ı beşer ve hayvan, ve bir meydan-ı imtihan-ı ins ü cândır. Bütün vefiyât-ı hayvaniye ve insaniye ise, terhisattır. Vazife-i hayatını bitirenler, bu dâr-ı fâniden, mânen mesrurâne, dağdağasız diğer bir âleme giderler—ta yeni vazifedarlara yer açılsın, gelip çalışsınlar."

 ifadelerinin bu nazarla incelenmesi gerektiğini belirten Şahin; metnin devamında yeralan 'talimgâh, imtihan, terhisat...' gibi kelimelerin de bu nazarın ve farkındalığın neticesi olabileceğini dile getirdi. Yine aynı metinde geçen Cenab-ı Halık ifadesinin de, 'cenap' kelimesinin yön belirteci olduğu hesaba katılırsa, yüzünü eşyanın kendisinden eşyanın sahibine çevirmeyi işaret ettiğini belirten Şahin; müminliğin böylesi bir yönelişin sonucu olduğunu sözlerine ekledi.

Tüm Haberler

Tümü için tıklayın...