İhlassız İttihat Olmaz!

TV111'de her hafta güncel bir meseleyi Risale-i Nur metinleri ekseninde ele alan program Bir Niyet Bir Tasavvur'da geçtiğimiz hafta "İttihad-ı İslam" konuşuldu. Sünnet-i seniyyeye ittibaın müslümanlar arasında ortak bir bilinç inşası noktasında ne denli ehemmiyetli olduğunun altı çizilen programda, ihlasın ittihada bakan yüzüne de atıf yapıldı. "İhlasa giden en kısa yol ihlastır!" diyen Nurender Kuşaslan, siyasi ve sosyolojik dairede müslümanların ittihadını netice verecek şartların bireysel hayatta ihlas şeklinde okunacağını dile getirdi. Bunun yanısıra İslam'ın emrettiği her amelin veya ahkamın bir açıdan ittihada baktığını belirten Kuşaslan, onları önemsizleştirerek müslümanlar arası bir birlik yakalamanın mümkün olamayacağını sözlerine ekledi.

 

 

Tüm Haberler

Tümü için tıklayın...