II. Dünya Savaşı, Batı Medeniyetinin En Büyük Kırılmasıdır

 

II. Dünya Savaşı, Batı medeniyetinin en büyük kırılmasıdır

"Batı medeniyetinin asıl geri tepmesi aslında II. Dünya Savaşı'dır. Asıl kırılmayı o ifade ediyor."

TV111 ekranlarında her hafta izleyicisiyle buluşan Medeniyet Tasavvurları programında Dr. Suat Alkan ve Caner Kutlu, Batı medeniyeti-İslam medeniyeti ve bu ikisinin ekseninde Bediüzzaman'ın altını çizdiği 'medeniyet değerlerini' analiz ediyorlar. Bu hafta 'Dünya Savaşları ve Dünya Savaşlarının Batı medeniyetine yaşattığı kırılmalar' üzerine müzakerelerde bulunan Alkan ve Kutlu, Bediüzzaman'ın metinlerinde zikrettiği 'Dünya Savaşlarının uyandırıcılığı' üzerine şunları ifade ettiler:

"Birinci Cihan Harbinin doğmasındaki en büyük sebeplerden biri sömürge aranışıdır. Yani endüstri medeniyetinin hammaddesini sağlayacak ve çalıştıracak insan kaynağı da bulmak üzere bu medeniyetin doğduğu dünyadan diğer dünyalara bir akın başlıyor. O hammadde arayışına bağlı bir hareket... Çünkü bir medeniyet var, ama üretimde kullanılacak bir hammaddesi yok. Hammadde için sömürmek zorunda.

Batı medeniyetinin asıl geri tepmesi aslında II. Dünya Savaşı'dır. Asıl kırılmayı o ifade ediyor. I. ve II. Dünya Savaşlarında kaybedilen insan sayısı on milyonları buluyor. Bu noktada medeniyetin amaçlarının tam tersiyle karşılaşmış olmaları onları durduruyor.  Yani kader onlara aradıkları şeyin tam tersiyle bir cevap veriyor. Zaten II. Dünya Savaşı bir medeniyetin bitmesini yeni bir medeniyetin doğması zaruretini ortaya çıkarmıştır."

Devamında Bediüzzaman'ın II. Dünya Savaşı hakkındaki: "Nev-i beşer bu son Harb-i Umumînin eşedd-i zulüm ve eşedd-i istibdadıyla ve merhametsiz tahribatıyla ve birtek düşmanın yüzünden yüzer masumu perişan etmesiyle ve mağlûpların dehşetli meyusiyetleriyle (...), elbette ve elbette, hiç şüphe yok ki: Şimalde, garpta, Amerika'da emareleri göründüğüne binaen, nev-i beşerin mâşuk-u mecazîsi olan hayat-ı dünyeviye böyle çirkin ve geçici olmasından, fıtrat-ı beşerin hakikî sevdiği, aradığı hayat-ı bâkiyeyi bütün kuvvetiyle arayacak..." gibi metinlerine de atıf yapan ikili; aslında her iki savaşın Batı medeniyetinin geleceği ve dünya adına böylesi bir uyandırıcı etkiye sahip olduğunu ifade ettiler...

 

Tüm Haberler

Tümü için tıklayın...