Medrese ve Tekkeler, Toplumu Daha Kolay Biçimlendirebilmek İçin Kapatılmıştır!

Medrese ve Tekkeler, Toplumu Daha Kolay Biçimlendirebilmek İçin Kapatılmıştır!

TV111'de yayınlanan, Alevi Açılımı'nın konuşulduğu Alternatif Bakış programında Metin Karabaşoğlu, ülkemizdeki kimlik sorunlarının aynı zamanda 'eğitim sorunu' da olduğunu ifade etti.

Cumhuriyet'le beraber öncelikle medreselerin, sonrasında ise, Alevi veya Sünni olduğuna bakılmaksızın, tüm tekkelerin kapatılmasının, aynı zamanda geçmişin sağlıklı mirasının da aktarılmasını çok zorlaştırdığını söyleyen Karabaşoğlu; rejimin, bunu yapmakla, aslında kendi toplum biçimlendirme çabalarına bir kapı açmak niyetinde olduğunu belirtti.

Hem bugünkü Alevilik'teki tanım ve uygulama farklılıklarının, hem de Sünni kimlikte meydana gelen dejenerasyonun bu müdahalenin bir sonucu olduğunu söyleyen Karabaşoğlu; doğru olanın bu müdahaleleri meşrulaştırmak ve sahiplenmek değil; sürecin mağdurlarının, yani Sünni ve Alevi kesimlerin, birbirlerinin acılarına sahip çıkıp, kendi özlerine ve kaynaklarına dönüşte beraber hareket etmesi olduğunun altını çizdi.

 

 

Tüm Haberler

Tümü için tıklayın...