Serbest Fırka Neden İkinci Bir Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Olamazdı?

 

Tarih İçinde Bediüzzaman programında Türkiye'nin 1930'lu yılları Bediüzzaman'ın Barla Hayatı'na yansımalarıyla birlikte ele alındı. Kısa sürmesine rağmen Türkiye'nin geleceğine önemli etkileri bulunan Serbest Fırka Olayı'na da değinilen programda Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile Serbest Fırka arasındaki benzerlikler ve farklılıklara da değinildi. Yetki alma ve bu yetkiyi kullanma yöntemi açısından Serbest Fırka ile Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası arasında çok fazla nüansın olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Adem Ölmez; ancak liberal siyasete yakınlıkları dolayısıyla ve yaptıkları Cumhuriyet Halk Fırkası eleştirisinden dolayı aralarında bazı benzerlikler bulunduğunu ve halkın da bunu böyle okuduğunu ifade etti. Kurulmasının akabinde gerçekleşen olayların ise her iki fırka arasındaki farklılıkları net bir şekilde ortaya koyduğunu belirten Ölmez; bunun da her iki partinin meşruiyet kaynaklarının farklılığından kaynaklandığını sözlerine ekledi.

 

Tüm Haberler

Tümü için tıklayın...