Hesabîlik İhlası Nasıl Perdeler?

TV111'de, her hafta Risale-i Nur'dan  bir mektubu analiz eden program Bediüzzaman'dan Mektup Var'da, geçtiğimiz hafta, Bediüzzaman'ın, Mustafa Kemal tarafından kendisine teklif edilen 'vaiz-i umumiliği neden kabul etmediği' konuşuldu. Mezkûr mesele üzerine yıllar sonra kendisinin telif ettiği bir mektubun müzakere zemini kılındığı programda, yazar Metin Karabaşoğlu, hasbîlik ve hesabîlik denkleminde ihlasın formülünü açıkladı. Ancak makamlarla hizmet edilebileceğini sananların 'makamı hizmetten öncelemekle' bir niyet bozulması yaşadığını belirten Karabaşoğlu; bunun da hasbî olunarak açılabilecek kapıların hesabîlikle kapanması anlamına geldiğini dile getirdi. Risale-i Nur külliyatı gibi bir eseri telif etmenin de ancak hasbî ve ihlaslı kalınarak mümkün olabileceğini belirten Karabaşoğlu, Bediüzzaman'ın mezkûr teklifi kabul etmeyişiyle Risale-i Nur'u telif ettirecek ihlas arasında kurduğu bağıntının bu şekilde anlaşılacağını sözlerine ekledi.

 

 

Tüm Haberler

Tümü için tıklayın...