Bediüzzaman'a Göre Mezhepler Neden Gerekli?

 

Nur Penceresi'nde bu hafta 'mezhepler' ve 'varlık hikmetleri' konuşuldu. İlahiyatçı Kenan Demirtaş, Risale-i Nur metinlerinden hareketle mezheplerin gerekliliğini ve hikmetlerini izah etti. Özellikle insanlardaki ve toplumlardaki fıtrat/kültür farklılıklarına ve bu farklılıkların Cenab-ı Hak tarafından şeriatta gözetilişine vurgu yapan Demirtaş; mezheplerin varlığının da böylesi bir 'gözetiş' manasını içerdiğini söyledi. Bediüzzaman'ın metinlerinde hakkın 'kişinin/toplumun durumuna özel' yanına atıflar yapıldığına dikkat çeken Demirtaş; mezheplerin de teferrüatta böylesi 'kişiye/topluma özel durumlar' için ümmete sağlanmış bir kolaylık olduğunu ifade etti. Günümüzde bazı ehl-i bid'a söylem sahiplerinin mezheplerin varlığını gereksiz ve hatta İslam'ın hakikatine ulaşmaya engel gibi lanse ettiklerini hatırlatan Demirtaş; bu insanların mezheplerle beraber şeriatın ve insanın hakikatini de anlamadıklarını ifade etti. İnsanda farklılıklar olduğu sürece şeriatın detaylarında da farklılıklar olacağını belirten Demirtaş; aksini savunmanın önce dinin ruhunu, sonra da insanın fıtratını anlamamak olduğunu sözlerine ekledi.

 

Tüm Haberler

Tümü için tıklayın...