Tecdidi Anlamada Gelenek Neden Önemli?

23 Mart'ta, TV111'de düzenlenen Tecdid Geleneğinde Bediüzzaman'ın Yeri panelinde ilahiyatçı Veli Karataş; 'tecdid' kavramını anlamada İslam geleneğine bakmanın önemine vurgu yaptı. Tecdid ile ilgili hadisin tercümesinden başlayarak ona verilen anlamın çok başka noktalara kayabileceğini/kaydırılabileceğini belirten Karataş; netliği sağlayacak olan şeyin ise 'İslam geleneğinde ulemanın ona verdiği anlam' veya 'İslam geleneğinde onun algılanış şekli' olduğunu dile getirdi. Bu tarif geleneği çerçevesine bakıldığında, İslam âlimlerinin ittifakıyla, tecdidde 'sünnete uygunluğun' kritik bir öneme sahip olduğunu belirten Karataş; kişinin yapacağı tecdidde dinin esaslarına, özüne, sünnet-i seniyyeye bağlı hareket etmesinin İslam ulemasının tecdidde aradığı özelliklerden olduğunu vurguladı. Bu çerçeve ortaya konulduktan sonra 'her yeniliğe tecdid' denilemeyeceğinin açıkça anlaşılacağını belirten Karataş; tecdidin 'asla uygun bir yenilenmeyi' kastettiğini sözlerine ekledi

Tüm Haberler

Tümü için tıklayın...