Bediüzzaman, İdeolojilerle Mücadele Etmek İçin Nasıl Bir Yol Seçti?

Doç. Dr. Ahmet Yıldız ve tarihçi Mehmet Akif Memmi'nin beraber hazırlayıp sundukları Cam Kulübeden'de geçtiğimiz haftalarda "Bediüzzaman'ın Batı ideolojilerine bakışı" tefekkür edildi. Program boyunca, Memmi'nin konuya dair sorularını cevaplayan Yıldız; Bediüzzaman'ın, ideolojilerle tek tek hesaplaşmak yerine, daha bütüncül bir bakış ve ele alışla onlarla yüzleşmeyi seçtiğini ifade etti. Liberalizmle liberalizmi anmadan, sosyalizmle ona doğrudan çok az atıf yaparak, milliyetçilikle en geniş ve açık şekilde, feminizmle yine feminizmin ismini zikretmeden mücadele verdiğini belirten Yıldız; Bediüzzaman'ın aslında bütün bunların arkasında gördüğü seküler ideolojiyle asıl kavgasını verdiğini dile getirdi. Bediüzzaman'ın Batılı ideolojilerle mücadelesinin iki düzeyde gerçekleştiğinin söylenebileceğini belirten Yıldız; bu düzeylerin 'ideolojilerin dayandığı hakikat tekeli olma iddiasındaki seküler zemin' ve 'bu ideolojinin kendisini toplumda ortaya koyduğu farklı renkler/ideolojiler' olarak tarif edilebileceğini sözlerine ekledi.

Tüm Haberler

Tümü için tıklayın...