Eşitlik Nasıl Mahlukatın Rablik İddialarını Boşa Çıkarır?

 

Her hafta, TV111'de, Düşünce Okulu ekibi, Bediüzzaman Said Nursî'nin Mesnevî-i Nuriye isimli eserinde yeralan, Şemme Risalesi'nden bir bölümü tefekkür ediyor. Geçtiğimiz haftalarda varlıkla Yaratıcısı arasındaki 'terbiye' ilişkisi üzerinde duran dörtlü, bu hafta, mezkûr terbiyenin neleri kapsadığını ve marifetullaha nasıl zengin bir boyut kazandırdığını da analiz etti.

 

Bediüzzaman'ın neden 'eşitlik' ile 'şirkin imkansızlığı' arasında bir ilgi kurduğuna da değinen Düşünce Okulu ekibi, şöylesi sorulara cevap aradı: Aralarında 'müsavat/eşitlik' ilişkisi olan şeyler neden birbirlerine Rab veya İlah olamazlar? 'Yaratılmak' noktasında eşitlik nasıl 'en büyük yıldızları dahi' yaratıcı olmaktan azleder? Rab veya İlah neden yarattığından 'aşkın' ve 'öte' olmak zorundadır? Yaratıcı neden yarattıklarının cinsinden olamaz?

Tüm Haberler

Tümü için tıklayın...