Cemaatle Yapılan İbadetlerde Nasıl Bir Sır Var?

 

TV111'de her salı akşamı izleyicisiyle buluşan Risale Ayracı'nda bu hafta Onyedinci Lem'a'nın Dokuzuncu Nota'sı müzakere edildi. Programın hemen başlarında, Dokuzuncu Nota'daki dikkat çekici bir özelliğini hatırlatan Ahmet Ay; İkram Arslan'a, 'Bediüzzaman'ın Dokuzuncu Nota boyunca neden cemaatle yapılan ibadetleri örnek vermeyi seçtiğini' sordu.

'Her hayrın nübüvvet elinde olduğuna' dikkat çekerek başlayan Dokuzuncu Nota'nın bu hayra/güzelliğe delil olarak ferdî ibadetleri değil de cemaatle yapılan ibadetleri ve külliyetteki ruhu seçmesinin hikmetli olduğunu belirten Arslan; nübüvvet gibi insanlık tarihine yayılmış bir kanunun/silsilenin güzelliğinin cemaatle (ve hatta tüm varlığın bir cemaat olduğu bir düzlemde) anlaşılabileceğini belirtti.

Bir çiçeğin güzelliği ile bir çiçek tarlasının güzelliğinin bir olmayacağına vurgu yapan Arslan; o birlikteliğin güzelliğinin daha hayret verici ve doğrulayıcı bir mahiyet taşıdığını ifade etti.

Nübüvvetin de bütün insanlık, hatta bütün varlık penceresinden tefekkür edilirse hakiki mahiyeti ve değeri anlaşılacak birşey olacağını belirten Arslan; bu noktada Bediüzzaman'ın, cemaatle yapılan ibadetlerden örnek vermesinin hikmetli olduğunu sözlerine ekledi.

Tüm Haberler

Tümü için tıklayın...