Peygamberler Neden İstiğfar Eder?

Peygamberler neden istiğfar eder?

Nefsi temizlemenin yolu, onu temize çıkarmamaktır.

TV111 ekranlarında her perşembe izleyicisiyle buluşan Nur Penceresi programında, bu hafta, İlahiyatçı Kenan Demirtaş, Bediüzzaman Said Nursî'nin "Cennete dairdir..." cümlesiyle başlayan 28. Söz isimli eserinden hareketle; cennetin mahiyetini, lezzetlerini, cismaniyet ve cennet ilişkisini, ebedî oluşun gerekliliğini ve cenneti cennet yapan şeyin aslında ne olduğunu izleyicilerle beraber analiz etti.

Mezkur eserde geçen; "(...)hem kesafetli olan nefs-i insaniye, sırr-ı câmiiyet itibarıyla, tezekkî etmek şartıyla bütün letâif-i insaniyenin fevkine çıktığı gibi; öyle de, cismaniyet en câmi', en muhit, en zengin bir âyine-i tecelliyât-ı esmâ-i İlâhiyedir..." metnindeki 'tezekki etmiş nefs' mülahazasını izah eden Demirtaş; burada kastedilenin nefsin kusurlarından, arızalarından arındırılması olduğunu; ancak bu arındırmanın onu 'temize çıkarmaya çalışarak' değil; aksine 'temize çıkmaya müsait bir yapıda olmadığını' teslim ederek ve kusurları üzerine almasını sağlayarak yapılabileceğine dikkat çekti.

İslam geleneğinde nefsin, kendisinden çokça şikayet edilen ve sadece avam-ı nasın değil, manevi mertebelerde çok yukarılarda olan insanların dahi arızalarından çekindiği ve kulluktaki pürüzlerinden şekva ettiği birşey olduğunu belirten Demirtaş; bu denli yoğun bir eleştiriye tâbi tutulmasının nedeninin işte böylesi bir 'tezekki etmiş nefs' elde edebilmek için olduğunu ifade etti. Nefsin temiz kalabilmek için bir defa değil, her defa; yani sürekli temizlenmesi gerektiğini belirten Demirtaş; hem Kur'an'da hem de sünnet-i nebeviyede tevbe ve istiğfara yönelik yapılan vurgunun işte böylesi bir 'temizleme ameliyesini' diri tutmak için olduğunu sözlerine ekledi.

 

Tüm Haberler

Tümü için tıklayın...