‘Münazarat Okumaları’ Seminerleri Başlıyor

Risale Akademi, “Münazarat Okumaları” seminerleri başlıyor. Siyaset Bilimci Doç. Dr. Ahmet Yıldız’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek ilk seminerin konusu “Osmanlı Modernleşmesinin Problemleri ve Bediüzzaman.”

Seminer’de Osmanlı devletinin modernleşme sürecinde ortaya çıkan müsavat, çoğulculuk, vatandaşlık, ittihat, terakki, hürriyet, istibdad, iktidarın sınırlanması, bağımsızlığın korunması, Müslüman azınlıkların hukuku, dinin korunması ve devletle ilişkisi, eğitim-güvenlik-yoksulluk sacayağının ürettiği insani güvenlik ve gelişime ilişkin problemler, Kürtler, Osmanlı devleti ve küresel Müslüman toplum ekseninde, dönemin “İslamcı” düşünürleriyle mukayeseli bir biçimde, tarihi-siyasi bağlam, ilkesel dikkatler ve bugüne dönük projeksiyonlarla birlikte müzakere edilecek. Osmanlı Kürdistanının dağ ve ovalarında, hem avam hem de havassın katılımcı ve hiyerarşik olmayan bir müzakere diliyle gerçekleştirdikleri “açık hava medresesindeki” münazaralar, “Yıldız Darülfünununda” Münazarat Okumaları üzerinden güncele taşınacak.

Risale Akademi’nin Ankara’daki merkezinde Cuma akşamları saat 19:00-21:00 saatleri arasında yapılacak olan seminerin başlama tarihi 18 Kasım 2016 Cuma.

Yapılan açıklamada katılım şartları şöyle belirlendi: 

  • Seminere devam zorunluluğu vardır.
  • Seminerlere katılacaklardan sürekli katılım ve hazırlık okumaları beklenmektedir.
  • Başvurular Risale Akademi web sayfası üzerinden form doldurarak yapılmaktadır.
  • Son başvuru tarihi 11 Kasım 2016’dır. Başvuru sonuçları Risale Akademi ve Risale Haber web siteleri üzerinden duyurulacaktır.
  • Münazarat Okumaları Seminerine kayıt olmak ve devam zorunludur.

Kaynak: ‘Münazarat Okumaları’ seminerleri başlıyor

Tüm Haberler

Tümü için tıklayın...