Kötülük 'Gerçekten' Var mı?

 

Holografik Bakış'ta Üçüncü Söz tefekkürleri kaldığı yerden 'tüm dikkatiyle' devam ediyor. Bu hafta da, programda, Bediüzzaman'ın Üçüncü Söz'de kullandığı/kullanmadığı 'hakikat' kelimelerinden hareketle "Hakiki kötülük var mı?" sorusuna cevap arandı. Metinde hasenat ile 'hakiki' ifadesinin kullanılmasından, fakat seyyiat ile aynı terkibin istimal edilmemesinden hareketle bu noktaya atıf yapan Zübeyir Tercan; Bediüzzaman'ın gelişigüzel olarak değil, bir kasıtla bu kullanımı tercih ettiğine dikkat çekti. Varlığın hayır üzerine yaratıldığını, kötülük denilen şeyin aslında kötülük olmadığını, insanın 'dalaletinden' ötürü birşeyi kötü telakki ettiğine vurgu yapan Tercan; bu açıdan kötülüğün izafi olmakla 'hakiki'sinden bahsedilemeyeceğini, ancak hasenat için aynı durumun sözkonusu olmadığını ifade etti. 

Tüm Haberler

Tümü için tıklayın...