Tevekkül Unutulmayacağını Bilmektir

Tevekkül 'unutulmayacağını' bilmektir...

Kainattaki tedbir ve tasarruf bize Allah'ın kendisine unutma arız olmayan bir ilah olduğunu gösteriyor. Bu bizim de asla unutulmayacağımızı gösterir. İmandaki mutluluğun kaynaklarından birisi de budur.

Her hafta salı günü saat 20:00'de TV111 ekranlarında izleyicisiyle buluşan ve Risale metinlerini farklı perspektiflerden tefekkür etmeye çalışan Risale Ayracı'nda bu hafta İkram Arslan ve Ahmet Ay, Zühre Risalesi'nin Beşinci Nota'sından hareketle, 'iman etmenin neden doğru bir seçim olduğuna' ve 'bir müminin hayatına imanın neler kattığına' yönelik tesbitlerde bulundular.

Başta yeterince kıymetini bilemediğimiz 'tevekkül' olmak üzere imanın hayatı güzelleştirici pekçok meziyete sahip olduğuna dikkat çeken Arslan; mahlukattan üstün/aşkın bir yaratıcıya, onun bütün kainatın tedbir ve tasarrufunu yürüttüğüne ve herşeyden haberdar olduğuna dair bir inancın; daha o inanç kalpte yeşerir yeşermez dünyaya bakışı güzelleştirdiğini; çünkü sahibi olan bir kainatın dolayısıyla 'hikmetsiz' olamayacağının insanın fıtratı tarafından farkedildiğini ifade etti.

Beşerin hayattaki 'tatmin' hissinin o hayata yüklediği anlam ve amaçla yakından ilintili olduğuna vurgu yapan Arslan; başımıza gelen (veya başkalarının başına gelmiş) acı olaylar karşısında bütün bunları gözeten ve tasarrufunda bulunduran bir ilahın varlığını bilmenin, bu yönüyle, bugüne ve yarına dair bir büyük bir teselli içerdiğini belirtti.

Bu nedenle müminler için hayatın daha kolay katlanılır ve yaşanılır birşey olduğuna dikkat çeken Arslan; kafir içinse, en büyük anlamı inkâr ettiği için, oradan bir tefekkürle anlaşılabilecek bir hikmet okumasının mümkün olmadığını ve 'unutulmuşluk hissi' taşıdığını sözlerine ekledi.

 

Tüm Haberler

Tümü için tıklayın...