Şeyh Said ve Seyyid Rıza Aynı Sürecin Mağdurlarıdır!

TV111'de yayınlanan, Alevi Açılımı'nın konuşulduğu Alternatif Bakış programında Metin Karabaşoğlu, Türkiye'deki kimlik sorunlarının kökenine dair ilginç tesbitlerde bulundu. 

Tüm bu sorunların temelinde Cumhuriyet rejiminin 'toplumu homojenleştirme projesinin' yattığını söyleyen Karabaşoğlu, bugün sahip olunan tüm tanımsızlıklar ve belirsizliklerin de aynı kaynaktan beslendiğini ifade etti.  

Öncesinde gayrimüslimlerin ve sonrasında ise İslam içi farklı toplulukların yaşadıkları sorunların, tamamen bu homojen toplum projesinin yanetkileri olarak ortaya çıktığını belirten Karabaşoğlu; dolayısıyla suçun da, farklı kimlikleri zaten tanıyor olan Osmanlı mirasında değil; bu kimlikleri görmezden gelen Cumhuriyet'in ilk dönem laik siyasetinde aranması gerektiğini belirtti.

Bugünlerde en çok tartışılan ve tüm bu tartışmalara rağmen belirsizliği giderilemeyen Alevilik konusu ve tanımındaki karmaşanın da yine bu baskılamanın bir sonucu olduğunun altını çizen Karabaşoğlu; "Şeyh Said ve Seyyid Rıza aynı sürecin mağdurlarıdır!" dedi. "Birisi Sünni, diğerisi Alevi olsa da bu böyledir. Devletin biçimlendirme çabasına direnen herkes, her kimlik ve her topluluk, Cumhuriyet tarafından potansiyel düşman olarak muamele görmüştür."

Haberin videosunu izleyebilirsiniz...

 

Tüm Haberler

Tümü için tıklayın...