İngiliz İşgal Birlikleri Neden Fenerbahçe'yle Maç Yapmak İstedi?

 

"Bediüzzaman'ın, Hutuvat-ı Sitte isimli eserinin yayınlanmasından sonra, o dönemde İstanbul'da bulunan İngiliz İşgal Kuvvetlerinin komutanı General Harrington 'görüldüğü yerde yakalanması' emrini vermişti."

TV111'de her hafta izleyicisiyle buluşan Tarih İçinde Bediüzzaman programında Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Âdem Ölmez ve Mehmet Akif Memmi; her hafta, yakın tarihin bir kesitini Bediüzzaman'ın hayatı paralelinde analize tâbi tutuyorlar. Programda bu hafta, Ölmez ve Memmi, I. Dünya Savaşı sonrası mütareke yıllarını ve Bediüzzaman'ın esaretten dönmesinin ardından İstanbul'da işgale karşı verdiği mücadeleyi konuştular. Memmi'nin "Mütareke döneminde İngilizlerin işgal politikalarının nasıl bir eksene (sert/yumuşak) oturduğunu söyleyebiliriz?' şeklindeki sorusu üzerine Ölmez şu açıklamalarda bulundu:

"Mesela, Bediüzzaman'ın, Hutuvat-ı Sitte isimli eserinin yayınlanmasından sonra, o dönemde İstanbul'da bulunan İngiliz İşgal Kuvvetlerinin komutanı General Harrington 'görüldüğü yerde yakalanması' emrini vermişti. Fakat daha sonra kendisine verilen bilgilerde Bediüzzaman'ın, özellikle Şarkî Anadolu'da, halk arasında büyük itibarı olduğu ve eğer tutuklanacak veya cezalandırılacak olursa Anadolu'nun İngilizlere karşı büyük tepki göstereceğini söylemişlerdi. Bu da o dönemdeki İngiliz politikalarına aykırı birşeydi. Bildiğiniz gibi emperyalist ve savaşçı güçlerin egemen olduğu yerlerde bir yandan da bu emperyalizmin insanî yüzü diyebileceğimiz Wilson İlkeleri gibi politikalar egemendi. İstanbul'da da onlar vardı. Hutuvat-ı Sitte'deki sorulardan da anlaşılıyor. 'Bizi büyük olarak tanıyın. İşgalci güç olarak bizi tanıyın. Siz zaten Almanlarla birlikte hareket ettiniz. Biz de sizi yendik...' vs. gibi argümanlarla İstanbul'da bir açıdan yumuşak bir şekilde egemenlik kurmaya çalışıyorlardı."

O dönemde aradaki soğukluğu azaltabilmek adına İngiliz İşgal Birlikleri ile Fenerbahçe takımı arasında maç da düzenlendiğini belirten Ölmez; bütün bu çabalardan İngilizlerin Osmanlı toplumunu gönüllü bir esarete ikna etmeye çalıştığının anlaşıldığını ifade etti.  

Tüm Haberler

Tümü için tıklayın...