TV111'DEN YENİ BELGESEL

TV111'DEN YENİ BELGESEL

Bediüzzaman Said Nursî... Yaşadığı dönemde en çok gündeme gelen isimlerden birisiydi, hâlâ da öyle. İsmi, mesleği ve metinleri üzerine yöneltilen sorular aynı zamanda onun İslam geleneği içindeki duruşunu da netleştirdi.

TV111, Hakikatin Peşinde/11 Soruda Risale-i Nur belgeselinde Bediüzzaman Said Nursî hakkında en çok konuşulan/tartışılan meselelere değerli ilim adamı ve aydınlardan cevaplar aldı. Niyazi Beki, Kenan Demirtaş, Veli Karataş, İsmail Latif Hacınebioğlu, Metin Karabaşoğlu, Müfid Yüksel, Abdurreşid Şahin ve Abdullah Taha Orhan'ın cevaplarıyla renk kattığı belgeselde Bediüzzaman ve eserleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyenlere önemli bakış açıları ve köşetaşları sunuluyor. İlk bölümü Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin vefat yıldönümünde yayınlanan belgesel, toplamda onbir bölüme ulaşacak. Peki, Hakikatin Peşinde belgeselinde cevap verilen sorular neler:

1) Bediüzzaman'ın tasavvuf ve tarikata yaklaşımı nasıldı?

2) Bediüzzaman, İbn-i Arabî'yi (k.s.) Vahdet-i Vücud mesleğini nasıl değerlendirdi?

3) Bediüzzaman, tarikatı tarif ederken seyr u sülûk ile miraç arasında neden bağlantı/benzerlik kurdu?

4) Bediüzzaman, rüya ile ziyade iştigali hakikat mesleğine uygun görmediğini halde, eserlerinde rüyalarını neden anlatıyordu?

5) Bediüzzaman'ın 'mehdiyet'e bakışı nasıldı?

6) Bediüzzaman'ın eserleri hakkında 'yazdırıldı' veya 'ihtar edildi' gibi ifadeler kullandığında kastettiği aslında neydi?

7) Bediüzzaman neden kimseye sual sormuyordu?

8) Bediüzzaman'ın talebelerine "Risale-i Nur'la yetinmeleri" noktasındaki tavsiyeleri nasıl anlaşılmalıydı?

9) Bediüzzaman, Cevşen'i şia kaynaklarından mı aldı?

10) Bediüzzaman, bir eserinde 'suistimal edilmeye müsait' olduğunu da ifade ettiği ebced ve cifir ilmine neden itibar etti?

11) Bediüzzaman, hristiyanların da cennete gideceklerini söyledi mi? Kastamonu Lahikası'nda yeralan ifadeleri nasıl anlaşılmalı?

Her bir sorunun ayrıca bir bölüm içinde ele alınacağı belgeselin ilk bölümünü tv111.com.tr'den izleyebilirsiniz: 

 

 

Tüm Haberler

Tümü için tıklayın...