FETÖ Üzerinden Said Nursi'ye Bakmak Fitnedir

NTV'de Oğuz Haksever'in 'da sorularını cevaplayan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez fitneye dikkat çekti. Nurculuğun, 80'li yıllardan itibaren FETÖ'yü dışına attığına dikkat çeken Görmez, FETÖ üzerinden Said Nursi ve Risale-i Nur'lara bakmanın yanlış olduğunu ifade etti.

FETÖ ÜZERİNDEN NURCULUĞU, RİSALE-İ NUR'U VE SAİD NURSİ'Yİ OKUMAK YANLIŞTIR

FETÖ denilen bu yapının bir cemaatin içinden çıktığı iddia ediliyor. O da Nurculuk yahut Risale-i Nur Külliyatı denilen bir yapı içerisinden, bir grup ieçrisinden. Ve aynı Şekilde bu dönemde ortaya çıkan fitnelerden bir tanesi de yine bu yapı üzerinden topyakün Nurculuğu okumak, hatta buradan Said Nursi ve onun bütün eserlerini aynı kategoriye sokarak değerlendirmenin de ben açıkça yanlış olduğunu ifade etmek isterim.

RİSALE-İ NUR, ATEİZMİN EGEMEN OLDUĞU ZAMANLARDA ALLAH'I ANLATMIŞTIR

Materyalizmin bilhassa ateizmin "Allah Yok" düşüncesinin egemen oduğu zamanlarda, bu topraklarda, kainatın ayetleri üzerinden, kevni ayetler üzerinden bu toprakların çocuklarına ve bu dünyanın insanlarına Allah'ın varlığı ve birliğini anlatmak konusunda son derece başarılı bir projedir. 

NURCULUK CEMAATİ 80'Lİ YILLARDA FETÖ'YÜ DIŞINA ATMIŞTIR

Burada hatalı olan şahıslara ve eserlere kutsiyet atfetmektir, bu doğru değildir. Kaldı ki zaten hiç kimse de bunu yapmaz. Kutsiyeti sadece Allah verir. Kendisi bizatihi, 'baki hakikatler fani şahsiyetler üzerine bina edilemez' sözü Said Nursi'ye aittir. FETÖ üzerinden bütün cemaatleri aynı kategoriye sokmak ve değerlendirmek yanlıştır. Ama orada yapılması gerekenler vardır.

Aynı şekilde FETÖ üzerinden bu topraklarda ortaya çıkan özgün eserleri, Risale-i Nur'u, kaldı ki Nurculuk cemaati de 80'li yıllardan itibaren FETÖ'yü dışına atmış bir yapıdır. Eserlere, eserin naşirine bir kutsiyet atfetmek yanlış olur. Ama FETÖ üzerinden okumak ve ötekileştirmek de doğru değildir. Bunu da açıkça ifade etmek isterim.

Kaynak: Risale Haber

 

Tüm Haberler

Tümü için tıklayın...