Müslümanların Hristiyanlara ve Yahudilere Bakışı Neden Farklı?

TV111 ekranlarında, her hafta, İslamî bir kavramı (Risale-i Nur külliyatındaki kullanımlarından ve açıklamalardan da istifade ederek) izah eden program Kavram Atölyesi'nde, geçtiğimiz haftalarda 'ehl-i kitap' kavramı konuşuldu. İlahiyatçı Kenan Demirtaş'ın izahları ve kızı Emine Demirtaş Sirkecioğlu'nun soruları eşliğinde şekillenen programda 'ehl-i kitap' kavramının müslüman-gayrımüslim ilişkileri açısından nasıl bir derinlik, zenginlik ve renklilik içerdiği tefekkür edildi. Mezkûr bölümün hemen başlarında 'ehl-i kitap' denildiğinde kimlerin anlaşılması gerektiğini izah eden Kenan Demirtaş; bu kavramın daha çok Hristiyanları ve Yahudileri karşıladığını dile getirdi. Her ne kadar dinleri ve kutsal metinleri tahrif olmuşsa da, ehl-i kitabın ellerinde, "din-i hak olan İslam'la uyumlu bazı hakikatlerin" kaldığını belirten Demirtaş; biraz da durumlarından dolayı Kur'an'da ve sünnette onlara sair ehl-i küfürden farklı bir konum biçildiğini dile getirdi. Buna misal olarak İslam'daki bazı fıkhî nüansları da zikreden Demirtaş; 'kestikleri kurbanların Müslümanlarca yenebilmesi' veya 'Müslüman erkeklerin ehl-i kitabın iffetli hanımlarıyla evlenebilmesi' gibi cevazların ehl-i kitaba dair böylesi farklılıklardan olduğunu sözlerine ekledi.

Tüm Haberler

Tümü için tıklayın...